SENDING

PRODUCT INFORMATION

ETATRON AP

ETATRON AP | Jadesun Brands 瑞順企業股份有限公司

ETATRON Pump

ETATRON AP

AP系列

  • - 用於高壓需求且不能有摩損及暫停的固體粒子添加
  • - 製程加藥用,穩定耐用性強
  • - PISTON強度高,組合件穩定耐用
  • - 義大利製工藝馬達耐用穩定
  • - 加藥量可手動調整膜片衝程長度來控制,加藥頻率是固定
下載 PDF

AP系列產品規格

加藥量 6 to 190 L/Hr(50Hz)
吐出壓力 20 to 3.5 Bar
電源 三相230-400V 50Hz、275-480V 60Hz,TEFC, IP55
單相 110V 60Hz 、230V 60Hz
接液材質 提供316SS、PVC、PP選擇
可選配 D.C.伺服馬達接受4-20MA訊號改變馬達轉速

AP系列 尺寸圖

機械柱塞式 - ETATRON AP | Jade Sun Brands - 瑞順企業股份有限公司